Over ons

Hoe zijn we begonnen?

In juli 2006 is Eddy Veldhuisen als vrijwilliger begonnen met voetballen op straat met straatkinderen in ‘de stad van de eeuwige lente’ Medellín, Colombia. Uiteindelijk deed een grote groep kinderen structureel mee en kwam de vraag:

“Zouden we kunnen voetballen in een officiële competitie?”
“Daar wil ik mijn best voor doen, maar dan wil ik dat jullie verblijven in een tehuis en naar school gaan.”

De meeste kinderen gingen hiermee akkoord en zo zijn we in 2007 met één jongens- en één meisjesteam begonnen in een officiële competitie.

De impact van de voetbalactiviteiten was enorm. Het gevaarlijke leven op straat werd verruild voor een klaslokaal. In plaats van overleven op straat hielden de kinderen zich bezig met de volgende wedstrijd.

“Tegen wie moeten we zaterdag spelen?”

De kinderen vertelden Eddy regelmatig dat ze ervan droomden om profvoetballer te worden.

“Dat is mogelijk, maar dan moet je wel flink je best doen. Op tijd komen, samenwerken, enzovoorts.”

Het was duidelijk dat we het verschil maakten voor deze kinderen en dit motiveerde om structureel te willen helpen. Het logische gevolg was de oprichting van de stichting Straatkinderen Medellín in januari 2008 met als doel om kinderen, achtergesteld door armoede, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, seksuele intimidatie en verslaving, de mogelijkheid te bieden te werken aan een betere toekomst.

Sindsdien heeft de stichting zich enorm ontwikkeld, dankzij de inzet van goede medewerkers en vrijwilligers. Dezelfde vrijwilligers die destijds in Medellín bij de stichting werkten,  zijn nu nog steeds actief vanuit Nederland, in nauw contact met de medewerkers in Medellín.

Inmiddels krijgen we ook regelmatig vrijwilligers uit andere landen dan Nederland op bezoek. En we willen dat ons werk niet alleen in Colombia en Nederland, maar over de hele wereld bekend wordt. Daarom hebben we in 2021 gekozen voor een nieuwe naam: Children of Medellín.

Waar staan we nu?

Momenteel werken we met ruim 500 kinderen en hun families in het centrum van de stad en in de buitenwijken Carambolas en Bello Oriente vanuit onze eigen accommodatie ‘El Paraiso’ (het paradijs).

Wij bieden de kinderen en hun families een uitgebreid en innovatief programma aan met pedagogische, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten. Hierdoor leren de kinderen stapsgewijs wie ze zijn, welke talenten ze hebben, hoe ze hun toekomst zien en wat ze ervoor moeten doen om dit te bereiken.

De accommodatie ‘El Paraiso’ is een groot, inmiddels flink gerenoveerd en verbouwd huis. Het is gelegen op een groot stuk grond tussen de buitenwijken Carambolas en Bello Oriente, met een heel mooi uitzicht over de stad Medellín. In februari 2021 hebben we een groot multifunctioneel sportveld aangelegd. We organiseren veel activiteiten in El Paraiso en ook het sportveld wordt veel gebruikt. De achtertuin van de stichting is een groot stuk schuin aflopende grond. Hier zijn de moestuinen, die als terrassen schuin boven elkaar liggen. De bewoners uit de wijk, in samenwerking met de stichting, hebben de mogelijkheid om hun eigen groente en fruit te (leren) verbouwen.

In 2018 is onze eerste student afgestudeerd aan een universiteit, daarna zijn er nog aan aantal gevolgd. In 2023 studeren er in totaal 15 jongeren via de stichting. De komende jaren bieden we nog veel meer jongeren de kans om te studeren.

Onze missie, visie en doelen

Missie

De stichting Children of Medellín bevordert de sociale en maatschappelijke integratie van kinderen die zijn achtergesteld door armoede, geweld, verwaarlozing, seksuele intimidatie en verslaving met als doel een zelfstandig en bevredigend leven te leiden.

Visie

Om onze missie te kunnen verwezenlijken biedt de stichting de kinderen en hun families een uitgebreid en innovatief programma aan met pedagogische, sportieve, recreatieve en culturele activiteiten. Tijdens deze activiteiten leren de kinderen hun passie en talenten te ontdekken. Onderwijs is het belangrijkste speerpunt van de stichting, dit staat centraal in alle activiteiten. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de kinderen zelfstandig een keuze kunnen maken voor een vakopleiding en voor formeel werk. Vanuit de stichting worden de kinderen in dit proces altijd op persoonlijke wijze begeleid.

Doelstellingen

In 2026 zijn er in totaal 500 kinderen actief als deelnemer van één of meerdere activiteiten van Children of Medellín.

In 2026 hebben 30 jongeren een vakopleiding afgerond en gaan minimaal hetzelfde aantal jongeren naar vervolgonderwijs.

Onze organisatie

De Nederlandse stichting Straatkinderen Medellín is in 2008 opgericht. Een jaar later richtten we de Colombiaanse stichting Fundación Caminos op. De stichting Straatkinderen Medellín heet sinds 2022 Children of Medellín en werkt nauw samen met Fundación Caminos. Ze hebben een gelijkend logo, dezelfde doelstellingen en een gezamenlijke financiële huishouding. Er zijn korte lijnen tussen de medewerkers in Medellín en het bestuur en vrijwilligers in Nederland. Deze korte lijnen zorgen voor duidelijkheid.

Bestuur Nederland:

Voorzitter Anne Schepers
Penningmeester Pepijn Pinkse
Secretaris Emma Rotman

Stichting ‘Fundación Caminos’:

De stichting ‘Fundación Caminos’ in Medellín bestaat uit een bestuur van drie personen en de accountant Orlando Gaviria. De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. De accountant en de medewerkers die de activiteiten organiseren ontvangen een salaris.

Presidente (voorzitter) Eddy Veldhuisen
Vice presidente (vice voorzitter) Mónica Trujillo Valencia
Secretaria (secretaris) Adriana Maria Trujillo Valencia

In Colombia hebben we een team van 27 medewerkers. 26 medewerkers zijn Colombiaans. De Nederlandse Sabine Bouwmeester werkt in Colombia en is tevens contactpersoon tussen beide stichtingen.

Vrijwilligers

Stichting Children of Medellín is gebouwd op vrijwilligers en nieuwe gezichten zijn altijd van harte welkom. Er zijn vrijwilligers nauw betrokken bij de werkzaamheden en vrijwilligers die concrete taken op zich nemen.

Guus Montenegro
Nico Verbeek

In Colombia komen elk jaar vrijwilligers uit verschillende landen naar Medellín om de stichting te helpen. Afhankelijk van hun beschikbaarheid, niveau Spaans, interesses en motivatie bespreken we met elkaar hoe ze kunnen bijdragen.

Adviseurs

De stichting is ambitieus en laat zich graag adviseren door mensen met kennis van zaken. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van betrokken personen die altijd klaar staan om ons verder te helpen.

Ferry Brands
René Hartman
Ton en Wilma Leukel

Design & creatie: Worldwebdesign