Over ons

Hoe zijn we begonnen?

In juli 2006 is Eddy Veldhuisen als vrijwilliger begonnen met voetballen op straat met straatkinderen in ‘de stad van de eeuwige lente’ Medellín, Colombia. Uiteindelijk deed een grote groep kinderen structureel mee en kwam de vraag:

“Zouden we kunnen voetballen in een officiële competitie?”
“Daar wil ik mijn best voor doen, maar dan wil ik dat jullie verblijven in een tehuis en naar school gaan.”

De meeste kinderen gingen hiermee akkoord en zo zijn we in 2007 met één jongens- en één meisjesteam begonnen in een officiële competitie.

De impact van de voetbalactiviteiten was enorm. Het gevaarlijke leven op straat werd verruild voor een klaslokaal. In plaats van overleven op straat hielden de kinderen zich bezig met de volgende wedstrijd.

“Tegen wie moeten we zaterdag spelen?”

De kinderen vertelden Eddy regelmatig dat ze ervan droomden om profvoetballer te worden.

“Dat is mogelijk, maar dan moet je wel flink je best doen. Op tijd komen, samenwerken, enzovoorts.”

Het was duidelijk dat we het verschil maakten voor deze kinderen en dit motiveerde om structureel te willen helpen. Het logische gevolg was de oprichting van de stichting Straatkinderen Medellín in januari 2008 met als doel om kinderen, achtergesteld door armoede, (huiselijk) geweld, verwaarlozing, seksuele intimidatie en verslaving, de mogelijkheid te bieden te werken aan een betere toekomst.

Sindsdien heeft de stichting zich enorm ontwikkeld, dankzij de inzet van goede medewerkers en vrijwilligers. Dezelfde vrijwilligers die destijds in Medellín bij de stichting werkten,  zijn nu nog steeds actief vanuit Nederland, in nauw contact met de medewerkers in Medellín.

Inmiddels krijgen we ook regelmatig vrijwilligers uit andere landen dan Nederland op bezoek. En we willen dat ons werk niet alleen in Colombia en Nederland, maar over de hele wereld bekend wordt. Daarom hebben we in 2021 gekozen voor een nieuwe naam: Children of Medellín.

Waar staan we nu?

De stichting telt 29 medewerkers, waaronder twee Nederlanders. Momenteel zijn er zes medewerkers van de stichting die voortkomen uit ons eigen programma. Yisela is afgestudeerd in sport en recreatie, YanKarlo ondersteunt met de financiële administratie, Juanes en Luis zijn voetbaltrainers, Sandra is onze videograaf en Dahiana werkt als receptioniste.
Andere jongeren hebben met ondersteuning van de stichting hun studie afgerond en hebben elders formeel werk.

Meer dan 500 kinderen nemen actief deel aan onze activiteiten en ontvangen drie keer per week een stuk fruit na afloop van een activiteit. In totaal zijn er 17 jongeren die momenteel een vervolgopleiding volgen. Deze jongeren krijgen persoonlijke begeleiding tijdens hun studie en bij het vinden van formeel werk, dankzij ons groeiende netwerk van bedrijven en instellingen die zich inzetten om ‘onze’ jongeren kansen te bieden.

Veel van de kinderen die deelnemen aan onze activiteiten leven in zware armoede en zijn ondervoed. De stichting kent de kinderen en hun situaties en maakt een keuze wie in aanmerking komt voor het project ‘steun een kind’. Deze gezinnen ontvangen elke twee maanden een uitgebreid voedselpakket en soms andere vormen van steun, afhankelijk van hun individuele behoeften. Momenteel worden 60 gezinnen ondersteund door de stichting.

Na jaren van samenwerking met de kinderen zien we dat ze meer zelfvertrouwen krijgen. Het aantal schoolverlaters is verminderd en steeds meer jongeren tonen interesse in het volgen van een studie na de middelbare school. Er zijn positieve rolmodellen voor de kinderen, wat bijdraagt aan deze ontwikkelingen. Deze positieve trends zorgen ervoor dat steeds meer jongeren de kans krijgen om formeel werk te vinden en eindelijk de vicieuze cirkel van armoede, informeel werk en geweld te doorbreken.

Onze missie, visie en doelstelling

Missie

Het is onze overtuiging dat elk kind de mogelijkheid moet hebben om zich te ontwikkelen, zijn of haar dromen na te streven en zelf de koers van de toekomst te bepalen. Helaas is deze kans niet vanzelfsprekend voor veel kinderen. De stichting zet zich actief in om deze kinderen te ondersteunen en te stimuleren om zelf verantwoordelijkheid te nemen, zodat zij ongeacht hun achtergrond of omstandigheden de kansen krijgen die ze verdienen.

Visie

Het is onze overtuiging dat kinderen de sleutel vormen tot een bloeiende toekomst. Wij streven ernaar een toekomst te creëren waarin kinderen niet alleen bloeien in hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook als drijvende kracht dienen voor positieve veranderingen in hun directe omgeving. Door te investeren in de kracht en potentie van kinderen, willen wij een gemeenschap inspireren waarin zij, als essentiële deelnemers, een duurzame impact hebben op het verbeteren van levenskwaliteit en het versterken van hun eigen leefomgeving.

Algemene doelstelling

Wij bieden kinderen een uitgebreid programma met sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten en begeleiden de kinderen persoonlijk en in samenwerking met de familie en de leefomgeving. Tijdens deze activiteiten helpen we de kinderen hun passies en talenten te ontdekken, hun eigen toekomst te bepalen en een duurzame impact hebben op hun eigen leefomgeving.

Onze organisatie

De Nederlandse stichting Straatkinderen Medellín is in 2008 opgericht. Een jaar later richtten we de Colombiaanse stichting Fundación Caminos op. De stichting Straatkinderen Medellín heet sinds 2022 Children of Medellín en werkt nauw samen met Fundación Caminos. Ze hebben een gelijkend logo, dezelfde doelstellingen en een gezamenlijke financiële huishouding. Er zijn korte lijnen tussen de medewerkers in Medellín en het bestuur en vrijwilligers in Nederland. Deze korte lijnen zorgen voor duidelijkheid.

Bestuur Nederland:

Voorzitter Anne Schepers
Penningmeester Pepijn Pinkse
Secretaris Emma Rotman

Stichting ‘Fundación Caminos’:

De stichting ‘Fundación Caminos’ in Medellín bestaat uit een bestuur van drie personen en de accountant Orlando Gaviria. De bestuursleden krijgen voor hun werkzaamheden geen beloning. De accountant en de medewerkers die de activiteiten organiseren ontvangen een salaris.

Presidente (voorzitter) Eddy Veldhuisen
Vice presidente (vice voorzitter) Mónica Trujillo Valencia
Secretaria (secretaris) Adriana Maria Trujillo Valencia

In Colombia hebben we een team van 29 medewerkers. 27 medewerkers zijn Colombiaans. De Nederlanders Sabine Bouwmeester en Simon Hofstede werken in Colombia en zijn tevens contactpersoon tussen beide stichtingen.

Vrijwilligers

Stichting Children of Medellín is gebouwd op vrijwilligers en nieuwe gezichten zijn altijd van harte welkom. Er zijn vrijwilligers nauw betrokken bij de werkzaamheden en vrijwilligers die concrete taken op zich nemen.

Guus Montenegro
Nico Verbeek

In Colombia komen elk jaar vrijwilligers uit verschillende landen naar Medellín om de stichting te helpen. Afhankelijk van hun beschikbaarheid, niveau Spaans, interesses en motivatie bespreken we met elkaar hoe ze kunnen bijdragen.

Adviseurs

De stichting is ambitieus en laat zich graag adviseren door mensen met kennis van zaken. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van betrokken personen die altijd klaar staan om ons verder te helpen.

Ferry Brands
René Hartman
Ton en Wilma Leukel

Design & creatie: Worldwebdesign

Aanmelden Nieuwsbrief